Chinh Phục Nóc Nhà Đông Dương FanxiPang (3143m) - Lê Bá Lượng - what's best for your life
Wednesday , September 26 2018
Home / Trải Nghiệm / Chinh Phục Nóc Nhà Đông Dương FanxiPang (3143m)

Chinh Phục Nóc Nhà Đông Dương FanxiPang (3143m)

Chinh phục đỉnh FanXiPang 2-1-2016.

phanxipang2phanxipang1

Hoàn thành một mốc đầu tiên năm 2016. 3143m với 21 giờ trèo đèo lội suối trong thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.

Facebook Comments

About luonglb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *