10 nguyên tắc cơ bản của chiến lược sáng tạo - Lê Bá Lượng - what's best for your life
Wednesday , September 26 2018
Home / Marketing / 10 nguyên tắc cơ bản của chiến lược sáng tạo

10 nguyên tắc cơ bản của chiến lược sáng tạo

Có ý tưởng cho một series mới trên kênh YouTube của bạn? Hãy thông qua 10 nguyên tắc cơ bản của chiến lược sáng tạo. Got a new series idea for your YouTube channel? Những nguyên tắc này sẽ giúp tối đa hoá tiềm năng cho sự thành công lâu dài của bạn trên YouTube. (Đây là bản đầy đủ của series này). 10 nguyên tắc này được phát triển bởi nhóm Chiến Lược Sáng Tạo của YouTube dựa trên phỏng vấn và nghiên cứu với những người sáng tạo thành công nhất của chúng tôi. Đạo diễn và dẫn chương trình Matt Koval

Các bạn có thể vào link dưới để xem.

Xem đầy đủ khóa học tại đây

 

Facebook Comments

About luonglb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *