Get Ready... Something Really Cool Is Coming Soon

Đã bao lần rồi chúng ta cố gắng tìm những lý do mỹ miều để biện minh cho sự buông thả của bản thân chỉ vì chữ LƯỜI nó quá khó nghe.

Tương lai của chúng ta khóc hay cười dựa vào độ LƯỜI của quá khứ. Chúng ta chứ không phải ai khác phải chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời của mình.

Thời gian sẽ đúng nếu chúng ta HÀNH ĐỘNG đúng, đừng LƯỜI BIẾNG trong những năm tháng còn có thể chịu khổ được.